Med fokus på insekter, fjärilar och blommor visade eleverna skaparlust och upptäckarglädje i det fina vädret.

Under utedagen fick eleverna arbeta med bild och no.
Eleverna i år F-3 fick arbeta med olika bilduppgifter med fokus på insekter och fjärilar.
År 4-6 arbetade med artkunskap samt fick lära sig om olika blommor och deras delar.