Träd och buskar – hösten 2009

img_3138_512x768

Temarbetet med träd och buskar, vilket pågick under tre veckor, har skett åldersintegrerat år 2-6. Eleverna har två och två fått fördjupa sina kunskaper om ett lövträd vilket de sedan fått redovisa för övriga elever. Forskningen sammanställdes till ett kompendium. Som avslutning på arbetet fick eleverna vara med och se hur Read more…

Vattnets kretslopp 21 oktober 2009

img_2869_1024x683

Under några veckor denna höst har eleverna i år F-3 arbetat tillsammans med ett tema i naturvetenskap som handlat om nedbrytare och olika ekosystem. Eleverna har själva fått fundera samt dokumentera hur de tror att nedbrytarna arbetar samt vad som kommer att hända med innehållet. Eleverna har även varit med Read more…