Nyfiken på Adelövs Friskola?

Välkommen på öppethus fredagen den 27 mars och var med på en av våra utedagar.

Ni är välkomna att titta i våra klassrum, prata med lärare och rektor på skolan samt delta i våra utomhuslektioner.

Vi öppnar upp för våra gäster kl. 9.00 då vi går ut för att starta utedagen med kamratövningar. Ni är välkomna att även stanna på lunch, vid kl. 12.00, som denna dag serveras utomhus. Tänk på att ta på er kläder efter väder.
Meddela ert besök senast 25 mars till skolan på telefon: 0140-70016 eller mail till rektor Pia: pia.aronsson@adelovsfriskola.se

Vi behöver veta vilken årkurs ert barn tillhör/kommer tillhöra och om det finns allergier att ta hänsyn till om ni vill äta lunch.

Hoppas vi ses!

Vi vill samtidigt bjuda in er att besöka vår vårshow den 20 maj kl. 17.30 där ni kan se skolan igen och få ta del av elevernas arbeten under elevensval.

Skolan: Adelövs Friskola har ca 75 elever. Skolan bedrivs till övervägande del i så kallad B-form. Det betyder att årskurs 1 och 2 undervisas gemensamt och att årskurs 3 och 4 undervisas gemensamt. Det finns dock grupptimmar på schemat då årskurserna undervisas var för sig. Årskurserna 5 och 6 undervisas var för sig då eleverna i årskurs 6 får betyg efter avslutad skolgång. Just nu är det 6 elever i förskoleklassen,16 elever i årskurs 1-2, 22 elever i årskurs 3-4, 14 elever i årskurs 5 och 8 elever i årskurs 6. Eleverna kommer från fyra olika kommuner: Aneby, Tranås, Ödeshög och Jönköping vilket gör skolan till en knutpunkt och gemensam nämnare.Utedagar: Adelövs Friskola har varje fredag utedag. Det betyder att eleverna har en lektion inne på morgonen för att sedan ha två och en halv timme utomhus. Dagen avslutas med en kort lektion inomhus (f-4) eller med lunch (5-6). Genom att genomföra lektioner utomhus får eleverna röra på sig samtidigt som de lär sig nya saker eller befäster redan vunna kunskaper. Utedagarna underlättar förståelsen och kunskapsinhämtningen. De främjar även samarbete och motverkar mobbing då eleverna arbetar årskursöverskridande. På köpet får eleverna en känsla av samhörighet med naturen.

Lärare: På Adelövs Friskola arbetar engagerade och till övervägande del behöriga lärare. Lärarna samarbetar över årskurserna för att öka måluppfyllelsen hos eleverna.

Maten: På Adelövs Friskola är kosten högt prioriterad. Maten som tillagas är till stor del närproducerad och kravmärkt och till stor del lagad från grunden i skolans eget kök. Varje dag serveras hårt bröd och mjölk. På elevernas första rast serveras frukt. Det händer även att eleverna överraskas med en liten efterrätt. Några gånger per läsår lagas och äts lunchen ute. Då tillagas maten över öppen eld och eleverna får äta ur en kåsa.