IMG_0877_1024x683 Alla elever på Adelövs Friskola har möjlighet till att få undervisning i antingen gitarr, piano eller sång.
Lektionerna sker i smågrupper till självkostnadspris. Undervisningen ligger som ett frivilligt inslag under och efter skoldagen. Instrument finns att låna på skolan för att alla som vill spela ska ha möjlighet till det! 
IMG_0864_1024x683 IMG_0864_1024x683