Brukarrådet är länken mellan skolans styrelse och brukarna (föräldrar och elever).

Brukarrådet sammanträder minst två gånger per termin och har följande sammansättning. Ordförande samt brukarna representeras av föräldrar, en från varje skolår, F-klassen till år 6. Eleverna har tre representanter från år 3 till år 6. Tranås kommun har två kontaktpolitiker från Barn- och Utbildningsnämnden i Tranås. Vid varje sammanträde är en lärare representerad samt rektorn.

I Brukarrådet behandlas frågor som rör skolans verksamhet, innehåll och utveckling. Vidare kan frågor från eleverna föras vidare till skolans styrelse. Kontaktpolitikerna informerar om skolverksamheten i Tranås kommun. Rektor ger information från skolans styrelsemöten samt om skolans ekonomi och budget.

Ansvarsuppgifter

Vid gemensamma samlingar som skolan ansvarar för är årskurserna ansvarig för olika delar. Se nedan:

År 1-2: Luciafirande
År 3-4: Skolavslutning vid sommaren
År 5-6: Adelövs marknad

Föräldrarepresentanter:

Anita Vilhelmsson      –  Åk 1, sammankallande

Pauline Lybäck Ax     – Åk 2

Bettina Laukant Kopf  – Åk 3

Daniel Gustafsson      – Åk 4