Läsårstider för eleverna 2017/2018

Höstterminen börjar för barnen måndagen den 21 augusti kl. 08.20. (Vårdnadshavare är då välkomna att vara med i skolan till kl. 10.00)
Lovdagar: fredagen den 29 september (studiedag) samt Höstlov vecka 44
Höstterminen slutar onsdagen den 20 december
Under HT arbetar all personal fr.om. måndag 14 augusti t.o.m. onsdag 20 december

Vårterminen börjar för barnen onsdagen den 10 januari kl. 8.20
Lovdagar: Sportlov vecka 7, Långfredag 30 mars, Påsklov vecka 14, måndag 30 april, tisdag 1 maj, torsdag 10 maj, fredag 11 maj samt onsdag 6 juni
Vårterminen slutar torsdagen den 14 juni med avslutning i Adelövs Kyrka kl. 18.00
Under VT arbetar all personal fr.om. måndag 8 januari t.o.m. torsdag 21 juni

Förskoleklass:                 Lisa Hyltbring & Ewie Enell
Årskurs 1/2:                      Cecilia Rydberg
Årskurs 3:                          Linda Isaksson
Årskurs 4/5:                      Frida Nordqvist Ossiansson & Annette Karlsson
Årskurs 6:                          Ann Wristel

Lov beviljas inte för år 3 och år 6 under nationella-provperioden.

Datum för nationella prov hittar ni på skolverket ”Nationella prov i skolan”.