Läsårstider för eleverna 2018/2019

Höstterminen börjar för barnen måndagen den 20 augusti kl. 08.20. (Vårdnadshavare är då välkomna att vara med i skolan till kl. 10.00)

Lovdagar: fredag 28 september(studiedag) samt Höstlov vecka 44
Höstterminen slutar fredagen den 14 december
Under HT arbetar all personal fr.om. måndag 13 augusti t.o.m. tisdag den 18 december

Vårterminen börjar för barnen måndag den 14 januari kl. 8.20

Lovdagar: Sportlov vecka 7, Påsklov vecka 16 , Annandag påsk måndag 22 april, tisdag 30 april, onsdag 1 maj, torsdag 30 maj, fredag 31 maj, torsdag 6 juni & fredag 7 juni.
Vårterminen slutar onsdagen den 12 juni med avslutning i Adelövs Kyrka kl. 18.00
Under VT arbetar all personal fr.om. måndag 8 januari t.o.m. måndag 17 juni

Förskoleklass: Ewie Enell
Årskurs 1/2: Pia Aronsson
Årskurs 3: Cecilia Rydberg
Årskurs 4/5: Martin Heinrich
Årskurs 6: Ann Wristel

Lov beviljas inte för år 3 och år 6 under nationella-provperioden.

Datum för nationella prov hittar ni på skolverket ”Nationella prov i skolan”.