Under vårsolen i en grusgrop inte långt från skolan hade eleverna i år 3-4 en utedag om teknik.
De fick öva på att surra trefötter, att lära sig att bygga olika eldar som pagodeld och pyramideld.
De fick även testa att elda av ett snöre fastsurrat mellan två slanor samt att koka såpa.