Utedagens tema var SO.
Eleverna i år F-2 arbetade med religion och historia. De fick lära sig om hur barn lekte förr och testa på några lekar. De fick läsa om kända personer från Tranås och Aneby, samt lära sig om svenska högtider och några Bibelberättelser.

År 3-4 arbetade med forntiden. De arbetade två och två på olika stationer där de fick arbeta med till exempel tidslinjer.

År 5-6 hade både Hem-och konsumentkunskap samt religion och historia. Halva klassen lagade mat, kycklingwok och ris till hela skolan över öppen eld. Den andra halvan av klassen tillsammans med år 5 arbetade med religion och historia. De fick bland annat öva på att dra kopplingar mellan systerreligionerna, lära sig om våra fem svenska minoritetsgrupper samt om myter.