Under några utedagar har eleverna fått testa på olika ämnen.

Eleverna i år 5-6 har fått arbeta med ordklasser, F-2 har arbetat med fysik och luftens olika egenskaper. År 3-4 har haft praktisk matematik och har bland annat övat på multiplikation, omkrets, procent och division.

Att dela in grupper där eleverna får träffa andra kompisar i från andra klasser är både bra för kunskapsinhämtningen samt samarbetsförmågan.