Under två utedagar har utedagarna haft tema engelska.

Eleverna har arbetat i grupper F-2, 3-4 och 5-6.

De har fått öva på att kommunicera på engelska genom sånger, lekar, hörövningar och samarbetsövningar.