Eleverna i förskoleklassen till år 4 fick möjlighet att lära sig om hur tekniker kring att så. De fick så i pallkragar samt konstruera sina egna självbevattningsflaskor att så i. Vidare fick de läsa fakta om vatten och vattnets kretslopp, gå en tipspromenad, bygga sina egna vattenhjul av ett äpple samt ett kretslopp i en glasburk.