Under vårterminen har år 1-2 arbetat med NTA-temat ”Förändringar”. Eleverna har fått öva på vad som skiljer fasta och flytande ämnen samt hur dessa kan separeras genom tex silning, avdunstning och filtrering.
Eleverna övar kontinuerligt på att samarbeta, göra hypoteser och på ett enkelt sätt dokumentera det som de gör vid sina laborationer.