Under ett par onsdagar har eleverna i år 1-4 testat kemi på sina elevens val lektioner. Det har varit spännande och uppskattat att få testa olika experiment och göra hypoteser och lära sig om begrepp som: molekyl, densitet och ytspänning.