Välkomna på föräldramöte den 8 februari!

18.00-18.30 F-klass och år 1-2 och 6 i respektive klassrum
18.30-19.00 Gemensam information i matsalen
19.00-19.30 år 3-4 och 5 i respektive klassrum