engelska-20111118-037_533x800.jpg

Under de senaste två utedagarna har eleverna fått öva sina engelskkunskaper.

Syftet med dagarna var att:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
• formulera sig och kommunicera i tal.
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Under den första utedagen fick eleverna gå en spårning med frågor i tre olika svårighetsgrader, en för F-2, en för år 3-4 och en för år 5-6. Under vandringen fanns det tre stycken kontroller där eleverna skulle lösa olika uppgifter. De fick till exempel följa ett rep och under vägen titta efter olika bilder/färger/ord som de sedan skulle komma ihåg och redovisa.

På en annan station gällde det att hämta olika saker i naturen i olika slags färger och antal, t.ex. four yellow things. Här fick eleverna i år 5-6 först samla på sig ett visst antal saker och sedan sitta med ryggen mot varandra. Den ena eleven la sakerna i ett mönster och förklarade sedan för sin kompis hur han eller hon skulle lägga sina saker. Då kompisen var klar fick de båda se efter om mönstren stämde.

På den tredje stationen blev eleverna tilldelade olika djur och skulle sedan lista ut vad de andra i gruppen var för djur genom att ställa olika frågor på engelska.

Under den andra utedagen var upplägget lite annorlunda. Då fick eleverna som går i år F-4 gå mellan tre olika stationer där de fick fortsätta att öva på de saker vi arbetat med i klasserna under veckan och under föregående utedag, som färger, djurnamn genom att leka memory, under hökens vingar, fruktsallad samt tärningslek.

År 5-6 var ansvariga för att laga maten denna dag och det blev Yambalaya. Under tiden de lagade mat fick de endast prata engelska och även receptet som de följde var skrivet på engelska. Det var en utmaning att på engelska förklara för klasskompisarna hur de skulle hacka löken och skinkan, tända elden, röra om i grytan osv. De löste sin uppgift mycket bra och det smakade lika gott med Yambalaya på engelska!