utedag_-svamp_20110909_1200x800De två senaste fredagarna har ägnats åt svamp och bär. År F-2 fick i uppdrag att plocka svamp, och det blev både gula kantareller och trattkantareller. Sedan rensade eleverna svampen och la den på torkning.

År 3-6 plockade lingon och när dessa lingon rensats valdes de allra största och finaste lingonen ut för att bli till vattenlingon. Den torkade svampen och vattenlingonen kommer sedan att säljas av eleverna på vår julbasar.

Vidare arbetade vi lite teoretiskt omkring bär och svampar. Eleverna fick bland annat lära sig om svampens olika delar, olika svampgrupper, matsvampar, hur svampen förökar sig och olika konserveringmetoder. Vi hade ett härligt väder och eleverna kämpade på med sina häften ute i den friska luften.