Elevens val

Fredagen den 10 mars stod det elevens val på schemat. Eleverna arbetade med de olika ämnena: svenska, so, no och engelska.
Det skrevs fina berättelser med hjälp av ipad, forskades om historiska händelser, testades ph-värden, såddes frön från vinterståndare, gjordes apelsinljus samt övades på engelska och svenska ord med mera.

Engelska

Under två utedagar har utedagarna haft tema engelska.

Eleverna har arbetat i grupper F-2, 3-4 och 5-6.

De har fått öva på att kommunicera på engelska genom sånger, lekar, hörövningar och samarbetsövningar.