Teknik

Under vårsolen i en grusgrop inte långt från skolan hade eleverna i år 3-4 en utedag om teknik.
De fick öva på att surra trefötter, att lära sig att bygga olika eldar som pagodeld och pyramideld.
De fick även testa att elda av ett snöre fastsurrat mellan två slanor samt att koka såpa.

Elevens val

Fredagen den 10 mars stod det elevens val på schemat. Eleverna arbetade med de olika ämnena: svenska, so, no och engelska.
Det skrevs fina berättelser med hjälp av ipad, forskades om historiska händelser, testades ph-värden, såddes frön från vinterståndare, gjordes apelsinljus samt övades på engelska och svenska ord med mera.

SO och hem-och konsumentkunskap

Historia, religion och hem-och konsumentkunskap stod på schemat under fredagens utedag. Eleverna i år F-2 arbetade tex. med kända personer från bygden. År 3-4 med forntiden och år 5-6 med minoritetsgrupper, systerreligioner samt att laga mat ute.

Elevens val

Under höstens elevens val var det en stor mängd elever som önskade idrott. De fick under dessa gånger testa olika varianter att idrotta på som både utmanande kropp och knopp.
Andra ämnen som eleverna valde under elevens val var: matematik, bild och hem-och konsumentkunskap.

Fåglar

Bland stock och sten sprang eleverna omkring denna utedag och övade på olika fåglar. Eleverna fick arbeta i grupp och läsa fakta om fåglar och besvara frågor. Vidare fick de spela memory, göra sina egna fågelmatare och gå på skattjakt efter fåglar.

Isvett och pulkaåkning

Den första utedagen denna termin sparkades igång i vackert glittrande kyligt väder med pulkaåkning, skidor och isvett.

Eleverna fick kunskap om isvett samt övade på att kasta livlina och använda isdubbar.

Barnen fick även möjlighet att åka längdskidor och pulka.