Elevens val

Fredagen den 10 mars stod det elevens val på schemat. Eleverna arbetade med de olika ämnena: svenska, so, no och engelska.
Det skrevs fina berättelser med hjälp av ipad, forskades om historiska händelser, testades ph-värden, såddes frön från vinterståndare, gjordes apelsinljus samt övades på engelska och svenska ord med mera.

SO och hem-och konsumentkunskap

Historia, religion och hem-och konsumentkunskap stod på schemat under fredagens utedag. Eleverna i år F-2 arbetade tex. med kända personer från bygden. År 3-4 med forntiden och år 5-6 med minoritetsgrupper, systerreligioner samt att laga mat ute.

Matematik, svenska och fysik

Under några utedagar har eleverna fått testa på olika ämnen.

Eleverna i år 5-6 har fått arbeta med ordklasser, F-2 har arbetat med fysik och luftens olika egenskaper. År 3-4 har haft praktisk matematik och övat på multiplikation, omkrets, procent bland annat.

Förändringar

Under vårterminen har år 1-2 arbetat med NTA-temat ”Förändringar”. Eleverna har fått öva på vad som skiljer fasta och flytande ämnen samt hur dessa kan separeras genom tex silning, avdunstning och filtrering.

Påskvandring

Innan det var dags för påsklov fick eleverna i förskoleklass till år 4 gå en påskvandring där de fick möta elever ur år 5-6 som berättade och illustrerade olika delar som hör påsken till.

Elevens val: Kemi

Under ett par onsdagar har eleverna i år 1-4 testat kemi på sina elevens val lektioner. Det har varit spännande och uppskattat att få testa olika experiment och göra hypoteser och lära sig om begrepp som: molekyl, densitet och ytspänning.